หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-09-11 14:50:56

ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์วันที่ 11 กันยายน 2561 นางสาวชญาภา แจ่มใส หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมหารือกันในเรื่องของการบริหารจัดการคณะฯ ด้านต่างๆ อาทิ การจัดอบรมโครงการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ตลอดจนการทบทวนงานตาม JD (Job Description) ของหน่วยงาน การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกัน

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ทรงสันต์ คล้ายมาลี : ภาพข่าวDownload