หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของสาขาวิชา
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของสาขาวิชา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-09-04 17:51:02

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของสาขาวิชา


สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของสาขาวิชา ณ ห้อง 4701 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้เชิญนักศึกษาใหม่พร้อมกับผู้ปกครองเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ เพื่อพบกับอาจารย์ประจำสาขาวิชาทำการแนะนำหลักสูตร และพบปะผู้ปกครองเพื่อร่วมมือกับสาขาวิชาในการผลักดันให้นักศึกษาได้ศึกษาจนสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดของหลักสูตร นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้นักศึกษารุ่นพี่ร่วมพูดคุย ทั้งเรื่องเทคนิคการเรียน กิจกรรม และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จอีกด้วย นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองต่างได้รับความรู้ มีทัศนคติที่ดีต่อสาขาวิชา และรู้สึกพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในระดับดีถึงดีมากอีกด้วย


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อ.ดร.ไสว ศิริทองถาวร : ภาพข่าวDownload