หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ทำนุศิลปะและวัฒนธรรม > สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-08-21 15:42:57

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561


เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ภายในงานจัดให้มีพิธีเปิดบายศรี สร้างขวัญกำลังใจ เสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่นิสิตใหม่ พร้อมรับสายสิญจน์จากการประกอบพิธี เพื่อนำไปให้กับนิสิตใหม่ ณ อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช : ภาพข่าว
Download