หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ทำนุศิลปะและวัฒนธรรม > โครงการบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-08-21 15:42:42

โครงการบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561


ในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 ทางสโมสรนักศึกษาร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กำหนดจัดโครงการบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์ และรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ลดความรุนแรงภายในคณะ และเพื่อทำนุบำรุงศิลปะและอนุรักษ์ประเพณีไทย ณ อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : รายงาน

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : ภาพข่าว


Download