หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > อาจารย์ ดร.รภัทร เอกนิธิเศรษฐ์ เข้ารับโล่รางวัล เป็นบุคคลต้นแบบ "สาขาครูดีเด่น" ประจำปี 2561
อาจารย์ ดร.รภัทร เอกนิธิเศรษฐ์ เข้ารับโล่รางวัล เป็นบุคคลต้นแบบ "สาขาครูดีเด่น" ประจำปี 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-01-11 17:07:57

อาจารย์ ดร.รภัทร เอกนิธิเศรษฐ์ เข้ารับโล่รางวัล เป็นบุคคลต้นแบบ "สาขาครูดีเด่น" ประจำปี 2561


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ดร.รภัทร เอกนิธิเศรษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับโล่รางวัลในโอกาสได้รับเลือกเชิดชูเกียรติ เป็นบุคคลต้นแบบ "สาขาครูดีเด่น" ประจำปี 2561 ในโครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน เทิดทูนเกียรติ”แม่ของแผ่นดิน” ครั้งที่ 6 ประจำปีพุทธศักราช 2561 เนื่องในโอกาส มหามงคล พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมี พลเอก ดร.กวี ประเคนรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานมอบ ณ ห้องคอนแวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ดร.รภัทร เอกนิธิเศรษฐ์ : ภาพข่าวDownload