หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-08-07 16:16:51

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ


 วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ณ ห้องประชุม 4764 อาคาร 47 โดยมี ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานการประชุม พร้อมด้วย รองคณบดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือถึงแนวทางการดำเนินงานในการพัฒนาคณะต่อไป

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

นพปกรณ์ สนธิรัตน์ : ภาพข่าว
Download