หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1
ประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-07-25 17:10:13

ประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1


วันนี้ (25 กรกฎาคม 2561) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 โดย อาจารย์
ดร.ชนมภัทร โตระสะ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมวันงานจัดประชุมวิชาการระดับชาติดังกล่าว ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งได้มีการมอบหมายภาระหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานประจำคณะเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพข่าวDownload