หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > นักวิจัยคณะเทคโนฯ นำเสนองานวิจัย " โครงการพัฒนางานวิจัยสู่อาเซียน" จัดโดย ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ การประชุมวิชาการนานาชาติ 2018 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
นักวิจัยคณะเทคโนฯ นำเสนองานวิจัย " โครงการพัฒนางานวิจัยสู่อาเซียน" จัดโดย ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ การประชุมวิชาการนานาชาติ 2018 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-07-18 15:09:10

นักวิจัยคณะเทคโนฯ นำเสนองานวิจัย " โครงการพัฒนางานวิจัยสู่อาเซียน" จัดโดย ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ การประชุมวิชาการนานาชาติ 2018 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์


เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา นักวิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน
3 ท่าน 1. อาจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี 2. อาจารย์จิรวุฒิ ด้วงอินทร์ และ 3. อาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช เข้าร่วมนำเสนองานวิจัย " โครงการพัฒนางานวิจัยสู่อาเซียน" จัดโดย ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ การประชุมวิชาการนานาชาติ 2018 SPCF International Research Colloquium สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน : ภาพข่าว
Download