หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > อาจารย์คณะเทคโนฯ เข้าร่วมงานสัมมนา "HP Reinvent Learning 2018" ศึกษาเทรนด์ล่าสุดของนวัตกรรมและเทคโนโลยีในปี 2561
อาจารย์คณะเทคโนฯ เข้าร่วมงานสัมมนา "HP Reinvent Learning 2018" ศึกษาเทรนด์ล่าสุดของนวัตกรรมและเทคโนโลยีในปี 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-07-11 09:59:26

อาจารย์คณะเทคโนฯ เข้าร่วมงานสัมมนา "HP Reinvent Learning 2018" ศึกษาเทรนด์ล่าสุดของนวัตกรรม และเทคโนโลยีในปี 2561


เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 อาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรคอมพิวเตอร์ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต อาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน , 
อาจารย์กฤษกร อินต๊ะวิชัย อาจารย์สาขาวิชาการสอบเทียบเครื่องมือวัด , 
อาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ อาจารย์แขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์ , 
นายนพปกรณ์ สนธิรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงานสัมมนา "HP Reinvent Learning 2018" ศึกษาเทรนด์ล่าสุดของนวัตกรรมและเทคโนโลยีในปี 2561 อาทิ เทคโนโลยี VR หรือ Virtual Reality , 3D, Mixed Reality, Machine Learning, AI, Hologram ความสำคัญของทักษะการคิด (เชิงคำนวน, คิดวิเคราะห์, คิดสร้างสรรค์) และการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบเชิงรุก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิวัฒนาการเทคโนโลยีการศึกษาจากปัจจุบันสู่อนาคต 
ณ ห้องบอลรูมซี ชั้นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯDownload