หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > อาจารย์ศุภวรรณ พันธ์เกาะเลิ่ง และทีมวิจัย รับ 3 รางวัล การประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
อาจารย์ศุภวรรณ พันธ์เกาะเลิ่ง และทีมวิจัย รับ 3 รางวัล การประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-01-11 17:08:05

อาจารย์ศุภวรรณ พันธ์เกาะเลิ่ง และทีมวิจัย รับ 3 รางวัล การประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม


นักวิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคว้า 3 รางวัล ในงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ประเทศเกาหลีใต้

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ศุภวรรณ พันธ์เกาะเลิ่ง หัวหน้าแขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และทีมวิจัย ในโอกาสได้รับ 3 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในงาน Korea International Women's Invention Exposition (KIWIE 2018) ณ Korea International Exhibition & Convention Center (KINTEX) ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ซึ่งรางวัลที่ได้รับดังนี้

1. Germany Special Prize Award 2018

2. Excellence Award 2018 จาก Saudi Arabia องค์กร Global Exhibitions.

3. SEMI-GRAND PRIZE จาก KIWIE 2018

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ผศ.ดร.รจนา จันทราสา : ภาพข่าวDownload