หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > อาจารย์ศุภวรรณ พันธุ์เกาะเลิ่ง นำผลงานจากการวิจัย เรื่อง Coconut-oil Printing Ink
อาจารย์ศุภวรรณ พันธุ์เกาะเลิ่ง นำผลงานจากการวิจัย เรื่อง Coconut-oil Printing Ink

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-01-11 17:08:11

อาจารย์ศุภวรรณ พันธุ์เกาะเลิ่ง นำผลงานจากการวิจัย เรื่อง Coconut-oil Printing Ink เข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม


อาจารย์ศุภวรรณ พันธุ์เกาะเลิ่ง หัวหน้าแขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์ นำผลงานจากการวิจัย เรื่อง Coconut-oil Printing Ink ซึ่งมี อาจารย์วัฒน์ พลอยศรี และ อาจารยไกรพ เจริญโสภา เป็นผู้ร่วมวิจัย เข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในงาน Korea International Women's Invention Exposition (KIWIE 2018) ณ Korea International Exhibition & Convention Center (KINTEX) ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน -
1 กรกฎาคม 2561

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ผศ.ดร.รจนา จันทราสา : ภาพข่าว


Download