หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ศาสตราภิชานธีรศักดิ์ วงศ์คำแน่น
ศาสตราภิชานธีรศักดิ์ วงศ์คำแน่น

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-07-02 10:29:46

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราภิชานธีรศักดิ์ วงศ์คำแน่น


ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ 
รองศาสตราจารย์ธีรศักดิ์ วงศ์คำแน่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ศาสตราภิชาน

และในการนี้คณะฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณรงค์ สังวาระนที คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสดำรงตำแหน่งเป็น รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาฟิสิกส์ มา ณ โอกาสนี้

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน
Download