หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนฯ ร่วมแสดงความยินดี
คณะเทคโนฯ ร่วมแสดงความยินดี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-06-11 10:58:40

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ


วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.อรัญ ขวัญปาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย นางสาวชญาภา แจ่มใส หัวหน้าสำนักงานคณบดี และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

นพปกรณ์ สนธิรัตน์ : ภาพข่าว

Download