หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว โครงการ/อบรม > "แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 2
"แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-07-02 15:07:25

"แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 2


เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรม "แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 2
ให้ความรู้โดยท่านวิทยากร อาจารย์ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา โดยได้รับเกียรติจาก 

อาจารย์ ดร.รัชศักดิ์ สารนอก ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง กล่าวเปิดงาน การจัดโครงการในครั้งนีมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2560 โดยละเอียด อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรคต่างๆในการบริหารงานพัสดุ

ทรงสันต์ คล้ายมาลี : ภาพข่าว

นพปกรณ์ สนธิรัตน์ : รายงาน


>> ดูภาพ และ Download ภาพกิจกรรมทั้งหมด ผ่าน Facebook คณะเทคโนฯ ได้ที่นี่ <<Download