หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว โครงการ/อบรม > "แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 1
"แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-07-02 15:07:16

"แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 1


โครงการอบรม "แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 1 วันที่ 28-29 เมษายน 2561 ณ โรงแรม รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ ให้ความรู้โดยท่านวิทยากร อาจารย์ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา โดยในการนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สหภพ
กลีบลำเจียก
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้กล่าวเปิดงาน การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2560 โดยละเอียด อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรคต่างๆในการบริหารงานพัสดุ

ทรงสันต์ คล้ายมาลี : ภาพข่าว

นพปกรณ์ สนธิรัตน์ : รายงาน


>> ดูภาพ และ Download ภาพกิจกรรมทั้งหมด ผ่าน Facebook คณะเทคโนฯ ได้ที่นี่ <<


Download