หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > นำเสนอผลงานวิจัย ในงานการประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ
นำเสนอผลงานวิจัย ในงานการประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-07-02 15:03:48

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในงานการประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่


นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในงานการประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ได้แก่ นายธนินท์ ปฏิญญาวัฒน์ และนายทัตเทพ ปานสูงเนิน 
นำเสนองานวิจัยเรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันนำทางสำหรับตลาดนัดจตุจักร 
นายฉัตร์ชัย เที่ยงธรรม และ นายอรรถวิทย์ ทองประไพ นำเสนองานวิจัยเรื่อง
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มที่มีตัวประมวลผลหลายชนิดสำหรับอีเธอร์เลียม โดยมีอาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2561
ที่ผ่านมา

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช : ภาพข่าว


>> ดูภาพ และ Download ภาพกิจกรรมทั้งหมด ผ่าน Facebook คณะเทคโนฯ ได้ที่นี่ <<Download