หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > ประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ
ประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-08-16 11:03:45

คณะเทคโนฯ ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย ม.แม่โจ้ จัดประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรม ระดับชาติและนานาชาติ


เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 61 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.พิบูล ไวจิตรกรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ระหว่างวันที่ 17 - 18 พ.ค. 61 
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ โดยมี ศ.กิตติคุณ
นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด โดยการประชุมวิชาการดังกล่าวมุ่งเน้นความสำคัญของงานวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ และการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัย ทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆ ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจทั่วไป

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

นพปกรณ์ สนธิรัตน์ : ภาพข่าว

อุบลรัตน์ เดือดขุนทด : ภาพข่าว


>> ดูภาพ และ Download ภาพกิจกรรมทั้งหมด ผ่าน Facebook คณะเทคโนฯ ได้ที่นี่ <<
Download