หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > "Young Designer Showcase" ในงาน Thailand Furniture Expo : TIF Expo 2018
"Young Designer Showcase" ในงาน Thailand Furniture Expo : TIF Expo 2018

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-03-15 11:35:39

"Young Designer Showcase" ในงาน Thailand Furniture Expo : TIF Expo 2018


ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา บุคคลากร ประชาชนทั่วไปเข้าชมการแสดงผลงานของนักศึกษา
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยแสดงผลงานด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ภายใต้ชื่อโครงการ "Young Designer Showcase" ในงาน Thailand Furniture Expo : TIF Expo 2018 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 7 – 11 มีนาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อส่งเสริมการส่งออกระหว่างนักศึกษาและผู้ประกอบการ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนนอกหลักสูตร


นางสาวอุบลรัตน์ เดือดขุนทด : รายงาน


Download