หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จัดโครงการบริการวิชาการ "การปั้นสร้างสรรค์งานเซรามิกส์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการของนักเรียนชั้นประถม"
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จัดโครงการบริการวิชาการ "การปั้นสร้างสรรค์งานเซรามิกส์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการของนักเรียนชั้นประถม"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-02-27 15:12:52

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จัดโครงการบริการวิชาการ "การปั้นสร้างสรรค์งานเซรามิกส์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการของนักเรียนชั้นประถม"


วันที่ 5- 6 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จัดโครงการบริการวิชาการ หัวข้อเรื่อง การปั้นสร้างสรรค์งานเซรามิกส์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการของนักเรียนชั้นประถม โดย อาจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี และ อาจารย์ จิรวุฒิ ด้วงอินทร์ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาศักยภาพด้านศิลปะ พัฒนาสมาธิและจิตใจ ให้กับเยาวชน จัดขึ้น ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download