หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อบรมการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียน รัชชประภาวิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อบรมการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียน รัชชประภาวิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-02-27 15:13:01

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อบรมการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียน รัชชประภาวิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี


เมื่อวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำโดย อาจารย์อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ และ อาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง อบรมการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียน
รัชชประภาวิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ได้


Download