หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > การออกแบบติดตั้งเครื่องดับเพลิงมือถือและซ้อมระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ณ โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การออกแบบติดตั้งเครื่องดับเพลิงมือถือและซ้อมระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ณ โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-02-27 15:13:37

การออกแบบติดตั้งเครื่องดับเพลิงมือถือและซ้อมระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ณ โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี


เมื่อวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
นำโดย อาจารย์รุจิพรรณ แฝงจันดา ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า สาขาสุราษฎร์ธานี
จัดโครงการบริการวิชาการหัวข้อเรื่อง “การออกแบบติดตั้งเครื่องดับเพลิงมือถือและซ้อมระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ณ โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อวัตถุประสงค์ออกแบบติดตั้งเครื่องดับเพลิงมือถือของอาคารโรงเรียน และถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเรื่องอัคคีภัยและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุ


Download