หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการประชาสัมพันธ์สาขาวิศวกรรมด้วยการแข่งขันฟุตบอล ร่วมกับสมาคมคนไทยในฝันและโรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม ณ โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการประชาสัมพันธ์สาขาวิศวกรรมด้วยการแข่งขันฟุตบอล ร่วมกับสมาคมคนไทยในฝันและโรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม ณ โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-02-14 12:10:48

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการประชาสัมพันธ์สาขาวิศวกรรมด้วยการแข่งขันฟุตบอล ร่วมกับสมาคมคนไทยในฝันและโรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม ณ โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี


เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการประชาสัมพันธ์สาขาวิศวกรรมด้วยการแข่งขันฟุตบอล ร่วมกับสมาคมคนไทยในฝันและโรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม ณ โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำทีมโดยอาจารย์ เศรษฐกาล โปร่งนุชอาจารย์วิสุทธิ์ ศิริพรนพคุณอาจารย์จิรวุฒิ ด้วงอินทร์ และอาจารย์ตะโพน นิ่มแสวง

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช : ภาพข่าวDownload