หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว โครงการ/อบรม > "พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พร้อมกฎหมายลูกฉบับใหม่ รุ่นที่ 4"
"พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พร้อมกฎหมายลูกฉบับใหม่ รุ่นที่ 4"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-01-23 16:49:13

"พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
พร้อมกฎหมายลูกฉบับใหม่ รุ่นที่ 4"


โครงการอบรม "พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พร้อมกฎหมายลูกฉบับใหม่" รุ่นที่ 4 วันที่ 20-21 มกราคม 2561 ณ โรงแรม รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ
ให้ความรู้โดยท่านวิทยากร อาจารย์ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา โดยในการนี้ ได้รับเกียรติจาก
ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีเปิด และ อาจารย์สหภพ กลีบลำเจียก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้กล่าวเปิดงาน


ภาพข่าวโดย : ทรงสันต์ คล้ายมาลี , นพปกรณ์ สนธิรัตน์

รายงานโดย : นพปกรณ์ สนธิรัตน์


>> ดูภาพ และ Download ภาพกิจกรรมทั้งหมด ผ่าน Google Drive คณะเทคโนฯ ได้ที่นี่ <<


>> ดูภาพ และ Download ภาพกิจกรรมทั้งหมด ผ่าน Facebook คณะเทคโนฯ ได้ที่นี่ <<Download