หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > นักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย ในการประกวดโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้สักสวนป่
นักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย ในการประกวดโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้สักสวนป่

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2017-12-18 11:38:41

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย ในการประกวดโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้สักสวนป่า


นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย ในการประกวดโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้สักสวนป่า จัดโดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยมี ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ เป็นผู้ดูแลควบคุมงานส่งเข้าประกวด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ นางสาวนภัสสร เหล่ามีผล ชื่อผลงาน Burchell / เก้าอี้

รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวนรินทร์ทิพย์ บุญมี ชื่อผลงาน Spider / เก้าอี้


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน