หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการ 100 Designs 2017 Vetiver Design Contest
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการ 100 Designs 2017 Vetiver Design Contest

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2017-12-01 13:30:40

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คว้ารางวัล
ชนะเลิศ โครงการ 100 Designs 2017 Vetiver Design Contest


นาย เศรษฐ์โภคิน เศรษฐ์สัตยาโภคิน นางสาวนภัสสร เหล่ามีผล นางสาว รุ่งนภา ผุสดีธงไชย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นำโดย ผศ.ดร.รจนา จันทราสา คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการ 100 Designs 2017 Vetiver Design Contest จากผลงานการ“ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก

"Teamcomebackhome”

ชื่อผลงาน DOMICILE

Concept : DOMICILE

จัดโดย สยามดิสคัฟเวอรี่ ร่วมกับ โครงการภัทรพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560 ซึ่งผลงานการออกแบบ
จะได้รับการผลิต พร้อมวางจำหน่ายในร้านภัทรพัฒน์


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน


Download