หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว โครงการ/อบรม > "พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พร้อมกฎหมายลูกฉบับใหม่ รุ่นที่ 2"
"พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พร้อมกฎหมายลูกฉบับใหม่ รุ่นที่ 2"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2017-12-01 15:38:18

"พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
พร้อมกฎหมายลูกฉบับใหม่ รุ่นที่ 2"


โครงการอบรม "พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พร้อมกฎหมายลูกฉบับใหม่" รุ่นที่ 2 วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ 
ให้ความรู้โดยท่านวิทยากร อาจารย์ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา โดยในการนี้ ได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีเปิด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิบูล ไวจิตรกรรม 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้กล่าวเปิดงาน


ภาพข่าวโดย : ทรงสันต์ คล้ายมาลี , นพปกรณ์ สนธิรัตน์

รายงานโดย : นพปกรณ์ สนธิรัตน์


>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด ผ่าน Facebook คณะเทคโนฯ ได้ที่นี่ <<Download