หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว โครงการ/อบรม > "พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พร้อมกฎหมายลูกฉบับใหม่ รุ่นที่ 1"
"พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พร้อมกฎหมายลูกฉบับใหม่ รุ่นที่ 1"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2017-12-01 15:42:14

"พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พร้อมกฎหมายลูกฉบับใหม่ รุ่นที่ 1"


โครงการอบรม "พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พร้อมกฎหมายลูกฉบับใหม่ รุ่นที่ 1 วันที่ 14-15 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรม รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ
ให้ความรู้โดยท่านวิทยากร อาจารย์ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา โดยในการนี้ ได้รับเกียรติจาก
ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีเปิด และ อาจารย์พิชา ศรีพระจันทร์ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้กล่าวเปิดงาน


ภาพข่าวโดย : ทรงสันต์ คล้ายมาลี , นพปกรณ์ สนธิรัตน์

รายงานโดย : วรฤทัย หาญโชติพันธุ์


>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด ผ่าน Facebook คณะเทคโนฯ ได้ที่นี่ <<
Download