หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ทำนุศิลปะและวัฒนธรรม > สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย จัดโครงการบายศรีสู่ขวัญ ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560
สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย จัดโครงการบายศรีสู่ขวัญ ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-08-21 15:42:20

สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย จัดโครงการบายศรีสู่ขวัญ 
ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560


เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการบายศรีสู่ขวัญ ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่ กับอาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิบูล ไวจิตรกรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธาน 
อาจารย์จิติมา เสือทอง หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบและกราฟิกและมัลติมิเดีย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ณ 4701 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อาจารย์จิติมา เสือทอง : ภาพข่าวDownload