หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ทุนการศึกษา > นางสาวนิสิตา เดชอุดมวัฒนา นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับทุนการศึกษา โมเดอร์นฟอร์ม ประจำปี 2560
นางสาวนิสิตา เดชอุดมวัฒนา นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับทุนการศึกษา โมเดอร์นฟอร์ม ประจำปี 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-08-07 14:55:54

นางสาวนิสิตา เดชอุดมวัฒนา นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับทุนการศึกษา โมเดอร์นฟอร์ม ประจำปี 2560


เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา อาจารย์สหภพ กลีบลำเจียก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย นางสาวนิสิตา เดชอุดมวัฒนา นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับทุนการศึกษา โมเดอร์นฟอร์ม ประจำปี 2560 จัดโดย บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทย โดยมี นายทักษะ บุษยโภคะ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มอบทุน 
ณ อาคารโมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ ศรีนครินทร์


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

นพปกรณ์ สนธิรัตน์ : ภาพข่าว
Download