หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ทำนุศิลปะและวัฒนธรรม > ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-08-21 15:35:18

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1


วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมี
รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ จากคณะต่าง ๆ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอน และปลูกจิตสำนึกให้กับนักศึกษาได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการไหว้ครู ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม : ภาพข่าวDownload