หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน จากกากน้ำตาลและก๊าซชีวภาพจากกระบวนการผลิตเอทานอล
ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน จากกากน้ำตาลและก๊าซชีวภาพจากกระบวนการผลิตเอทานอล

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2017-11-10 16:34:51

ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน จากกากน้ำตาลและก๊าซชีวภาพจากกระบวนการผลิตเอทานอล


ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน จากกากน้ำตาลและก๊าซชีวภาพจากกระบวนการผลิต
เอทานอลระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

Download