หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว โครงการ/อบรม > “ยินดีต้อนรับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ" รุ่นที่ 2
“ยินดีต้อนรับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ" รุ่นที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2017-12-01 15:51:48

คณะเทคโนฯ จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “ยินดีต้อนรับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ" รุ่นที่ 2


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ยินดีต้อนรับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ" รุ่นที่2 โดย ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ ซึ่งได้รับความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็น
จำนวนมาก เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมภาณุรังสี A-B โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร


ชีวิน ชินดิลกวณิช : รายงาน

นพปกรณ์ สนธิรัตน์ : ภาพข่าว

Download