หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > บรรยากาศการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร และสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์
บรรยากาศการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร และสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-08-08 12:31:12

6 กรกฎาคม 2565 บรรยากาศการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) สำหรับนักศึกษาใหม่ ปี  2565 สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร และสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4222 อาคาร 42 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาDownload