หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-08-08 13:20:25

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม ภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีDownload