หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > บรรยากาศการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย และ สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ
บรรยากาศการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย และ สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-08-08 10:15:29

4 กรกฎาคม 2565 บรรยากาศการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) สำหรับนักศึกษาใหม่ ปี  2565 สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย และ สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4222 อาคาร 42 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Download