หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-08-09 14:56:05

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร  มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

วันที่ 27 กรกฎาคม  2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร  มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  โดยมีรองศาสตราจารย์ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี  ถวายธูปเทียนแพ  เปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์  กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล  กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ  ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา  ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาDownload