หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมงาน "เทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย" โครงการนิทรรศการหมุนเวียนภายในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมงาน "เทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย" โครงการนิทรรศการหมุนเวียนภายในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-08-09 14:37:19

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมงาน "เทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย" โครงการนิทรรศการหมุนเวียนภายในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และผู้เข้าร่วมงาน

และได้รับเกียรติจาก นายชัยพล สุขเอี่ยม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล


Download