หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบของรางวัล iPhone กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญจน์การรับสมัครนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ประจำปีการศึกษา 2565
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบของรางวัล iPhone กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญจน์การรับสมัครนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-08-09 15:28:01

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบของรางวัล iPhone จำนวน 2 เครื่อง ที่ได้รับการสนับสนุนจากคุณณัชพน อนุกูล เจ้าของแบรนด์ AMERCI ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ได้แก่ นางสาวปฏิพร ไชยพร และนายสหเกียรติ มงคลพงศพัฒน์ ณ ห้อง iMac คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญจน์การรับสมัครนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ประจำปีการศึกษา 2565Download