หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-08-09 14:19:27

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี


Download