หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2565
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-08-09 14:07:28

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประจำปีการศึกษา 2565 โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยรองอธิการบดีทุกฝ่ายร่วมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ณ ศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งนี้ทางคณะได้จัดพื้นที่รับชมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ ห้อง 4701 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Download