ผลการค้นหา : อาจารย์

ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2560
ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2560เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ผศ.วีระ ...
2018-10-16 11:59:42
ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครในตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครในตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 19 ...
2018-10-16 12:17:14
ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2560
ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2560วันที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร ...
2018-10-12 11:32:25
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์ ประเภท กรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะเทคโนฯ
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์ ประเภท กรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะเทคโนฯวันที่ 17 กุมภาพันธ ...
2018-09-19 16:04:50