ผลการค้นหา : สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic and Multimedia Design)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Po ...
2022-03-08 16:16:14
สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Po ...
2021-12-16 15:06:35
Olymphic ‘13 : Design Thesis Exhibition
วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. สาขาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย ได้จัดโครงการเผย ...
2021-12-13 10:51:08
2D และกราฟิกเคลื่อนไหว + Gather Town
2D และกราฟิกเคลื่อนไหว + Gather Townการแข่งขันวิ่ง (นักออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว 2 มิติ) นักกีฬา 27 คนพ ...
2021-11-17 15:29:22
การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Po ...
2021-11-15 12:03:27