ผลการค้นหา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะความสามารถพิเศษ “FIT GOT TALENT”
สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดโครงการส่ ...
2022-05-10 13:49:14
โครงการ“ปฏิบัติธรรมนำสุข”
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข”เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาค ...
2018-05-08 14:54:00