ผลการค้นหา : ประชุม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 2/2566
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู ...
2023-09-01 09:41:27
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแผนงาน พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าประชุมรายวิชา GE กลุ่มวิศวะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแผนงาน พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าประชุมรายวิ ...
2023-09-01 09:46:17
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแผนงาน พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าประชุมรายวิชา GE กลุ่มออกแบบ
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร รองคณบดีฝ่ ...
2023-08-29 12:30:39