ผลการค้นหา : บุคลากร

ประชุมคณะกรรมการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2566
วันที่ 20 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้ ...
2023-03-30 14:32:01
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดตัวห้องปฏิบัติการเสมือนจริง (Simulation Lab)
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดตัวห้องปฏิบัติการเสมือนจริง (Simulation Lab) &n ...
2023-03-01 09:48:30