ผลการค้นหา : บุคลากร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม
วันที่ 27 มกราคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม โดยมีผู้ช่วยศาส ...
2022-03-21 14:47:56
คณบดี รับมอบของขวัญปีใหม่จากคณะวิทยาการจัดการ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565
29 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดี และ ดร.ธงชัย ทองมา รองคณบดีฝ่ายบริหา ...
2022-03-07 16:29:05
รับมอบของขวัญปีใหม่จากสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565
27 ธันวาคม 2564 นางสาว ณฐอร พุทธวงค์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรค ...
2022-03-03 15:52:09