ผลการค้นหา : นักศึกษาแลกเปลี่ยน

The Dean of Faculty of Industrial Technology gives students a diploma from University Putra Malaysia, Malaysia. In the exchange students and teachers.
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบวฺุฒิบัตรให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย ในโครงการแลกเปลี่ย ...
2018-01-31 09:48:30