ผลการค้นหา : กิจกรรมนักศึกษา

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบกา ...
2020-01-03 10:27:37