หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การบรรยายพิเศษ เรื่อง "ฝ่าวิกฤตการศึกษา เพื่อความอยู่รอดของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม"
การบรรยายพิเศษ เรื่อง "ฝ่าวิกฤตการศึกษา เพื่อความอยู่รอดของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม"วันที่ 2 ...
2022-07-18 15:45:01
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมประชุม การดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 1/2565
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมประชุม การดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 1/2565คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ...
2022-07-18 15:00:51
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครั้งที่ 1/2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครั้งที่ 1/2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวันที่ ...
2022-07-18 14:53:13
ข่าวย้อนหลัง