หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

นิทรรศการ "งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34"
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย อาจารย์ ดร.ธรรมรักษ์ ศรีมารุต หัวหน้าสาขาวิช ...
2022-08-08 12:18:23
บรรยากาศการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2565 (รอบเช้า)
บรรยากาศการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2565 (รอบเช้า)บรรยากาศกา ...
2022-07-18 16:19:54
ข่าวย้อนหลัง