หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร
ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดท่านอธิการบดี
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย คณบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ ร ...
2022-04-11 05:55:43
ประชุมวาระการแจ้งแผนการดำเนินงาน และติดตามการดำเนินงานของรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์  รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตส ...
2022-03-28 15:52:45
ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์  รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ...
2022-03-28 15:29:32
ข่าวย้อนหลัง