หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร
ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน ...
2022-08-09 13:53:11
สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน ...
2022-08-09 13:47:43
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ รับการตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษา
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคว ...
2022-08-08 15:23:59
ข่าวย้อนหลัง